kuća s vanjskim bazenom

kuća s vanjskim bazenom

kuća s vanjskim bazenom

kuća s vanjskim bazenom

kuća s vanjskim bazenom

Kuća je oblikovana kao kombinacija dva volumena - linearno oblikovanog spavaćeg trakta i glavnog gabarita kuće L tlocrta, između kojih je smješten prošireni hodnik. Iz dnevnog boravka i blagovaonice izlazi se na terasu koja je stepenicama povezana sa prostorima sunčališta i vanjskog bazena, visinski pozicioniranima u polupodestu između prizemlja i kata. Oba glavna volumena blagim kosim plohama krova nagnuta su prema upuštenom ravnom krovu središnjeg hodnika. Otvoreni vanjski bazen velikih dimenzija sa okolnim terasama i sunčalištem smješta se u produžetku kuće koja ga štiti od pogleda s ulice.

Kuća je oblikovana kao kombinacija dva volumena - linearno oblikovanog spavaćeg trakta i glavnog gabarita kuće L tlocrta, između kojih je smješten prošireni hodnik. Iz dnevnog boravka i blagovaonice izlazi se na terasu koja je stepenicama povezana sa prostorima sunčališta i vanjskog bazena, visinski pozicioniranima u polupodestu između prizemlja i kata. Oba glavna volumena blagim kosim plohama krova nagnuta su prema upuštenom ravnom krovu središnjeg hodnika. Otvoreni vanjski bazen velikih dimenzija sa okolnim terasama i sunčalištem smješta se u produžetku kuće koja ga štiti od pogleda s ulice.

Kuća je oblikovana kao kombinacija dva volumena - linearno oblikovanog spavaćeg trakta i glavnog gabarita kuće L tlocrta, između kojih je smješten prošireni hodnik. Iz dnevnog boravka i blagovaonice izlazi se na terasu koja je stepenicama povezana sa prostorima sunčališta i vanjskog bazena, visinski pozicioniranima u polupodestu između prizemlja i kata. Oba glavna volumena blagim kosim plohama krova nagnuta su prema upuštenom ravnom krovu središnjeg hodnika. Otvoreni vanjski bazen velikih dimenzija sa okolnim terasama i sunčalištem smješta se u produžetku kuće koja ga štiti od pogleda s ulice..

Kuća je oblikovana kao kombinacija dva volumena - linearno oblikovanog spavaćeg trakta i glavnog gabarita kuće L tlocrta, između kojih je smješten prošireni hodnik. Iz dnevnog boravka i blagovaonice izlazi se na terasu koja je stepenicama povezana sa prostorima sunčališta i vanjskog bazena, visinski pozicioniranima u polupodestu između prizemlja i kata. Oba glavna volumena blagim kosim plohama krova nagnuta su prema upuštenom ravnom krovu središnjeg hodnika. Otvoreni vanjski bazen velikih dimenzija sa okolnim terasama i sunčalištem smješta se u produžetku kuće koja ga štiti od pogleda s ulice.

Kuća je oblikovana kao kombinacija dva volumena - linearno oblikovanog spavaćeg trakta i glavnog gabarita kuće L tlocrta, između kojih je smješten prošireni hodnik. Iz dnevnog boravka i blagovaonice izlazi se na terasu koja je stepenicama povezana sa prostorima sunčališta i vanjskog bazena, visinski pozicioniranima u polupodestu između prizemlja i kata. Oba glavna volumena blagim kosim plohama krova nagnuta su prema upuštenom ravnom krovu središnjeg hodnika. Otvoreni vanjski bazen velikih dimenzija sa okolnim terasama i sunčalištem smješta se u produžetku kuće koja ga štiti od pogleda s ulice.

OBITELJSKA KUĆA DESET

LOKACIJA
PARCELA
POVRŠINA
PROJEKT
REALIZACIJA

FOTOGRAFIJE      

Zagreb
1600,00 m2
990,00 m2
2008
2013

Robert Leš

OBITELJSKA KUĆA DESET

LOKACIJA
PARCELA
POVRŠINA
PROJEKT
REALIZACIJA

FOTOGRAFIJE      

Zagreb
1600,00 m2
990,00 m2
2008
2013

Robert Leš

OBITELJSKA KUĆA DESET

LOKACIJA
PARCELA
POVRŠINA
PROJEKT
REALIZACIJA

FOTOGRAFIJE      

Zagreb
1600,00 m2
990,00 m2
2008
2013

Robert Leš

ten-house-004
ten-house-02
ten-house-05
ten-house-06
ten-house-07
ten-house-08
ten-house-09
ten-house-10
ten-house-11

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Sva prava pridržana © 2020 DAR 612 / Pravila o privatnosti

Sva prava pridržana © 2020 DAR 612 / Pravila o privatnosti