interijer kuća za odmor

interijer kuća za odmor

interijer kuća za odmor

interijer kuća za odmor

interijer kuća za odmor

Resort Soline urbanistička je cjelina 12 samostalnih jedinica oblikovanih kao kontrast bijelih volumena i kamenih zidova koji se proteže kroz cijelo naselje. Na isti način u oblikovanju interijera ponavljaju se elementi podnih i zidnih obloga, materijala i tekstura. Svi podovi prizemlja popločeni su kamenim pločama da se naglasi integriranost vanjskih i unutarnjih prostora u jedinstvenu cjelinu. Zidovi su obrađeni različitim materijalima u neutralnim nijansama kao podloga za akcentiranje bojom, drvom i grafičkim aplikacijama koje definiraju vizualni identitet pojedinih jedinica.

Resort Soline urbanistička je cjelina 12 samostalnih jedinica oblikovanih kao kontrast bijelih volumena i kamenih zidova koji se proteže kroz cijelo naselje. Na isti način u oblikovanju interijera ponavljaju se elementi podnih i zidnih obloga, materijala i tekstura. Svi podovi prizemlja popločeni su kamenim pločama da se naglasi integriranost vanjskih i unutarnjih prostora u jedinstvenu cjelinu. Zidovi su obrađeni različitim materijalima u neutralnim nijansama kao podloga za akcentiranje bojom, drvom i grafičkim aplikacijama koje definiraju vizualni identitet pojedinih jedinica.

Resort Soline urbanistička je cjelina 12 samostalnih jedinica oblikovanih kao kontrast bijelih volumena i kamenih zidova koji se proteže kroz cijelo naselje. Na isti način u oblikovanju interijera ponavljaju se elementi podnih i zidnih obloga, materijala i tekstura. Svi podovi prizemlja popločeni su kamenim pločama da se naglasi integriranost vanjskih i unutarnjih prostora u jedinstvenu cjelinu. Zidovi su obrađeni različitim materijalima u neutralnim nijansama kao podloga za akcentiranje bojom, drvom i grafičkim aplikacijama koje definiraju vizualni identitet pojedinih jedinica.

Resort Soline urbanistička je cjelina 12 samostalnih jedinica oblikovanih kao kontrast bijelih volumena i kamenih zidova koji se proteže kroz cijelo naselje. Na isti način u oblikovanju interijera ponavljaju se elementi podnih i zidnih obloga, materijala i tekstura.  Svi podovi prizemlja popločeni su kamenim pločama da se naglasi integriranost vanjskih i unutarnjih prostora u jedinstvenu cjelinu. Zidovi su obrađeni različitim materijalima u neutralnim nijansama kao podloga za akcentiranje bojom, drvom i grafičkim aplikacijama koje definiraju vizualni identitet pojedinih jedinica.

Resort Soline urbanistička je cjelina 12 samostalnih jedinica oblikovanih kao kontrast bijelih volumena i kamenih zidova koji se proteže kroz cijelo naselje. Na isti način u oblikovanju interijera ponavljaju se elementi podnih i zidnih obloga, materijala i tekstura.   Svi podovi prizemlja popločeni su kamenim pločama da se naglasi integriranost vanjskih i unutarnjih prostora u jedinstvenu cjelinu. Zidovi su obrađeni različitim materijalima u neutralnim nijansama kao podloga za akcentiranje bojom, drvom i grafičkim aplikacijama koje definiraju vizualni identitet pojedinih jedinica.

INTERIJER RESORT SOLINE
.................................. 
LOKACIJASoline, kraj Dubrovnik
POVRŠINA2.400,00 m2
PROJEKT2019
REALIZACIJAu gradnji
  

3D

Luka Thumm

INTERIJER RESORT SOLINE
.................................. 
LOKACIJA 
Soline, kraj Dubrovnik
POVRŠINA2.400,00 m2
PROJEKT2019
REALIZACIJAu gradnji
  

3D

Luka Thumm

INTERIJER RESORT SOLINE
.................................. 
LOKACIJASoline, kraj Dubrovnik
POVRŠINA2.400,00 m2
PROJEKT2019
REALIZACIJAu gradnji
  

3D

Luka Thumm

INTERIJER RESORT SOLINE
.................................. 
LOKACIJASoline, kraj Dubrovnik
POVRŠINA2.400,00 m2
PROJEKT2019
REALIZACIJAu gradnji
  

3D

Luka Thumm

INTERIJER RESORT SOLINE
.................................. 
LOKACIJASoline, kraj Dubrovnik
POVRŠINA2.400,00 m2
PROJEKT2019
REALIZACIJAu gradnji
  

3D

Luka Thumm

S-interiuer-01
S-interiuer-03
S-interiuer-05
S-interiuer-04
S-interiuer-07
S-interiuer-08
S-interiuer-09
S-interiuer-10
S-interiuer-12
S-interiuer-13
S-interiuer-14
S-interiuer-21
S-interiuer-15
S-interiuer-18
S-interiuer-19
S-interiuer-20

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Sva prava pridržana © 2020 DAR 612 / Pravila o privatnosti

Sva prava pridržana © 2020 DAR 612 / Pravila o privatnosti