resort s 12 kuća za odmor

resort s 12 kuća za odmor

resort s 12 kuća za odmor

resort s 12 kuća za odmor

resort s 12 kuća za odmor

Na strmoj padini uz more smješten je resort s 12 kuća za odmor. Kuće su oblikovane kao kombinacija bijelih i kamenih volumena. Kontrast bijele boje i kamena proteže se kroz cijelo naselje, predstavljajući kontrast starog i novog, autohtonog i suvremenog, prirodnog i urbanog. Bijeli volumeni su intervencije oblikovane modernim arhitektonskim jezikom. Kameni volumeni sa potpornim zidovima i uređeno parkovno zelenilo predstavljaju referencu na povijesni sloj šireg područja uključujući Grad Dubrovnik, kao i prirodni ambijent unutar kojega se objekti nalaze.

Na strmoj padini uz more smješten je resort s 12 kuća za odmor. Kuće su oblikovane kao kombinacija bijelih i kamenih volumena. Kontrast bijele boje i kamena proteže se kroz cijelo naselje, predstavljajući kontrast starog i novog, autohtonog i suvremenog, prirodnog i urbanog. Bijeli volumeni su intervencije oblikovane modernim arhitektonskim jezikom. Kameni volumeni sa potpornim zidovima i uređeno parkovno zelenilo predstavljaju referencu na povijesni sloj šireg područja uključujući Grad Dubrovnik, kao i prirodni ambijent unutar kojega se objekti nalaze.

Na strmoj padini uz more smješten je resort s 12 kuća za odmor. Kuće su oblikovane kao kombinacija bijelih i kamenih volumena. Kontrast bijele boje i kamena proteže se kroz cijelo naselje, predstavljajući kontrast starog i novog, autohtonog i suvremenog, prirodnog i urbanog. Bijeli volumeni su intervencije oblikovane modernim arhitektonskim jezikom. Kameni volumeni sa potpornim zidovima i uređeno parkovno zelenilo predstavljaju referencu na povijesni sloj šireg područja uključujući Grad Dubrovnik, kao i prirodni ambijent unutar kojega se objekti nalaze.

Na strmoj padini uz more smješten je resort s 12 kuća za odmor. Kuće su oblikovane kao kombinacija bijelih i kamenih volumena. Kontrast bijele boje i kamena proteže se kroz cijelo naselje, predstavljajući kontrast starog i novog, autohtonog i suvremenog, prirodnog i urbanog. Bijeli volumeni su intervencije oblikovane modernim arhitektonskim jezikom. Kameni volumeni sa potpornim zidovima i uređeno parkovno zelenilo predstavljaju referencu na povijesni sloj šireg područja uključujući Grad Dubrovnik, kao i prirodni ambijent unutar kojega se objekti nalaze.

Na strmoj padini uz more smješten je resort s 12 kuća za odmor. Kuće su oblikovane kao kombinacija bijelih i kamenih volumena. Kontrast bijele boje i kamena proteže se kroz cijelo naselje, predstavljajući kontrast starog i novog, autohtonog i suvremenog, prirodnog i urbanog. Bijeli volumeni su intervencije oblikovane modernim arhitektonskim jezikom. Kameni volumeni sa potpornim zidovima i uređeno parkovno zelenilo predstavljaju referencu na povijesni sloj šireg područja uključujući Grad Dubrovnik, kao i prirodni ambijent unutar kojega se objekti nalaze.

RESORT SOLINE
.................................. 
LOKACIJASoline, kraj Dubrovnika
PARCELA6.000,00 m2
POVRŠINA2.400,00 m2
PROJEKT2018
REALIZACIJAu gradnji
  

3D

Luka Thumm

RESORT SOLINE
.................................. 
LOKACIJA
Soline, kraj Dubrovnika
PARCELA6.000,00 m2
POVRŠINA2.400,00 m2
PROJECT2018
REALIZACIJAu gradnji
  

3D

Luka Thumm

RESORT SOLINE
.................................. 
LOKACIJASoline, kraj Dubrovnika
PARCELA6.000,00 m2
POVRŠINA2.400,00 m2
PROJEKT2018
REALIZACIJAu gradnji
  

3D

Luka Thumm

SOLINE-house-014
SOLINE-house-015
SOLINE-house-004
SOLINE-house-002
SOLINE-house-021
SOLINE-house-005
SOLINE-house-003
SOLINE-house-006
SOLINE-house-018
SOLINE-house-017
SOLINE-house-020
SOLINE-house-011
SOLINE-house-010
SOLINE-house-007
SOLINE-house-009

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Facebook        Instagram        Linkedin        Kontaktirajte nas

Sva prava pridržana © 2020 DAR 612 / Pravila o privatnosti

Sva prava pridržana © 2020 DAR 612 / Pravila o privatnosti